Regler

Unionsmatchen arrangeres over 2 dager (lørdag og søndag). Og lørdag ettermiddag er det lagledermøte med representanter fra de deltakende orienteringskretser og distrikt.

  • Lagledermøtet avholdes kl 1600 på lørdagen (fra og med 2021).
  • Arrangerende krets / distrikt har ansvar for gjennomføring av og tidspunkt / sted lørdag kveld for lagledermøtet.

Webmøte 13.mars 2024 om nytt format for Unionsmatchen

Sammafattning av möte om Unionsmatchen 2024-03-13

Gjeldende regler pr 1.november 2023

I 2024 vil man fortsette prøveordningen fra 2023 som er slik:

  • Norsk: Hver krets/län får ha fritt antall deltakere. Det er hver krets/län som selv bestemmer reglene for å få reise med sin krets/län. Arrangøren skal tilby overnatting og losji for alle deltakere i nærheten av hverandre.
  • Svensk: Varje distrikt får åka med fritt antal deltagare. Det er varje distrikt som själva får bestämma regler för att få åka med sitt distrikt. Arrangören ska erbjuda boende och logi för alla deltagare nära varandra.

Lagledermøtet 2023

Lagledermøte 1.november 2023

I 2024 vil man fortsette prøveordningen fra 2023 som er slik:

  • Norsk: Hver krets/län får ha fritt antall deltakere. Det er hver krets/län som selv bestemmer reglene for å få reise med sin krets/län. Arrangøren skal tilby overnatting og losji for alle deltakere i nærheten av hverandre.
  • Svensk: Varje distrikt får åka med fritt antal deltagare. Det er varje distrikt som själva får bestämma regler för att få åka med sitt distrikt. Arrangören ska erbjuda boende och logi för alla deltagare nära varandra.

Klikk her for oppsummering fra møte 1.november 2023.

Det blir nytt møte onsdag 10. januar 2024 klokken 19.30 via Teams.

Lagledermøte 3.juni 2023

Det blir nytt lagledermøte 1.november 2023 (Bertil Åkesson, Västergötlands OF, har kalt inn til nytt møte) jfr. oppsummeringen fra lagledermøtet 13.september 2023:

Till nästa möte, 1 november ska samtliga kretsar/distrikt ha diskuterat om de hittar arrangörer och platser att vara på, om deltagarantalet blir större. Varje krets/distrikt ska ha med någon som har fullmakt och kan ta beslut om frågor kring Unionsmatchen.

Kretsledermøte 08.november 2022 (Google meeting) 

Lagledermøte 15.februar 2021

På grunn av situasjonen med Covid-19 ble det gjennomført et ekstraordinært lagledermøte på Teams. Kretsene/distriktene diskuterte ulike alternativer for Unionsmatchen 2021.

Regelverket for Unionsmatchen vedtatt på lagledermøte 15.februar 2021:

Lagledermøte 2019

Endringer i regelverket (regelverket er pr. 2.juni 2019 ikke oppdatert med dette):

  • Premieordning diskuteres på lagledermøtet 2020, se referat 2019.
  • Lagledermøtet starter kl 1600 lørdag.

Lagledermøtet 2018

Regelverk for Unionsmatchen vedtatt på lagledermøtet 26.mai 2018:

Lagledermøtet 2017

Lagledermøtet 2016

Regelverk for Unionsmatchen vedtatt på lagledermøtet 29.mai 2016:

Lagledermøtet 2015

Regelverk for Unionsmatchen vedtatt på lagledermøte 30.mai 2015:

Lagledermøtet 2013

Regelverk for Unionsmatchen vedtatt på lagledermøtet 2013:

Lagledarmötet 2012

Lagledermøtet 2009

Lagledermøte 2008