Unionsmatchen må dessverre utsettes til 2021

Vi må dessverre utsette Unionsmatchen til 2021 på grunn av smittevernhensyn og innreiseforbud til Norge.

Beslutningen er gjort på følgende grunnlag:

  • Den norske regjeringen ønsker å forlenge innreiseforbudet for fritidsreisende til Norge fram til 1. januar 2021. Vi antar at dette blir vedtatt av Stortinget om kort tid og det vil bety at svenske o-løpere ikke kan komme til Norge høsten 2020.
  • Lokale helsemyndigheter (kommuneoverlegen) anbefaler oss ikke å planlegge for at Unionsmatchen kan arrangeres høsten 2020.
  • Avstandsregel på 1 meter måtte vært lagt til grunn for all planlegging. Det betyr at vi har for lite plass på skolen til overnatting. Det hadde kanskje ikke vært mulig med skoleovernatting.
  • Det ville blitt vanskelig å finne en helg som passet godt for alle kretser/distrikt, spesielt etter at Tiomila skal arranges siste helg i september som kanskje var den mest aktuelle helgen for Unionsmatchen.

Vi gleder oss imidlertid til å arrangere Unionsmatchen våren 2021. Alle samarbeidende kretser/distrikt har samtykket i at rulleringen forskyves ett år.

Vi håper svenske og norske o-ungdommer får noen hyggelige orienteringsopplevelser selv om dette blir et veldig spesielt år!

Unionsmatchen 2020 utsettes

Arrangørklubbene har som alle andre fulgt sitasjonen nøye. Vi har nå hatt kontakt med helsemyndighetene i Vestre Toten kommune. Kommuneoverlegen ser det som helt urealistisk at et slikt arrangement kan gjennomføres i mai med tanke på at 300 ungdommer fra to land skal samles, bo på skole og spise sammen. Som arrangører kan vi ikke gjøre annet enn det helsemyndighetene råder oss til og vi konstaterer derfor at Unionsmatchen 2020 må utsettes. Restriksjonene fra myndighetene er langt strengere i Norge enn i Sverige.

Alle de åtte kretsene/distriktene som samarbeider om Unionsmatchen har samtykket til at rulleringen kan utsettes ett år om årets arrangement ikke kan gjennomføres.

Arragørklubbene vil nå i samarbeid med de åtte kretser/distrikt finne nye datoer for arrangmentet enten det blir høsten 2020 eller våren 2021. En avgjørelse om nye datoer avventes til man ser hvordan situasjonen utvikler seg.

Uansett ser Mjøs-o’s to arrangørklubber, Gjø-Vard og Toten-Troll, fram til å arrangere Unionsmatchen på et senere tidspunkt!

Unionsmatchen 2020 og koronautbruddet

Som dere alle vet har det vært en alvorlig utvikling av Koronautbruddet i Norge og Sverige de siste dagene. Vi som arrangører følger sitasjonen nøye og vil selvfølgelig forholde oss til alle pålegg og anbefalinger som kommer fra nasjonale og lokale helsemyndigheter.

I dag har den norske regjeringen innført drastiske tiltak i Norge. Idrettsarrangement i mars blir avlyst. Alle barnehager, skoler og universitet er stengt fra og med i morgen. Unionsmatchen 2020 kunne ikke blitt arrangert på nåværende tidspunkt. Det er imidlertid drøyt to måneder igjen til arrangementet og situasjonen kan fortsatt endres i positiv retning. Vi innser imidlertid at Unionsmatchen 2020 høyst sannsynligvis ikke kan arrangeres i mai.

Som arrangører ønsker vi å ta en endelig avgjørelse omkring Unionsmatchen 2020 rett over påske – ca 15. april. Vi ønsker ikke å ta en avgjørelse senere av hensyn til den siste planleggingen, innkjøp osv som må gjøres. Vi kan komme til å ta en avgjørelse om avlysning tidligere dersom situasjonen tilsier at dette er eneste mulighet.

Gjøvik, 12. mars 2020
Torbjørn Kravdal
Løpsleder
For Mjøs-o, Gjø-Vard OL og OL Toten-Troll

Unionsmatchen 2020

Mjøs-O er for første gang arrangør av Unionsmatchen som finner sted i Gjøvik/Toten-området, nærmere bestemt Raufoss/Reinsvoll. Gjø-Vard OL og OL Toten-Troll er tekniske arrangører.

Løpsleder: Torbjørn Kravdal, torbjorn@kravdal.com, tlf: +47 99634925