Referat lagledermøte 15.02.2021

På grunn av situasjonen med Covid-19 ble det gjennomført et ekstraordinært lagledermøte på Teams. Kretsene/distriktene diskuterte ulike alternativer for Unionsmatchen 2021.