Unionsmatchen må dessverre utsettes til 2021

Vi må dessverre utsette Unionsmatchen til 2021 på grunn av smittevernhensyn og innreiseforbud til Norge.

Beslutningen er gjort på følgende grunnlag:

  • Den norske regjeringen ønsker å forlenge innreiseforbudet for fritidsreisende til Norge fram til 1. januar 2021. Vi antar at dette blir vedtatt av Stortinget om kort tid og det vil bety at svenske o-løpere ikke kan komme til Norge høsten 2020.
  • Lokale helsemyndigheter (kommuneoverlegen) anbefaler oss ikke å planlegge for at Unionsmatchen kan arrangeres høsten 2020.
  • Avstandsregel på 1 meter måtte vært lagt til grunn for all planlegging. Det betyr at vi har for lite plass på skolen til overnatting. Det hadde kanskje ikke vært mulig med skoleovernatting.
  • Det ville blitt vanskelig å finne en helg som passet godt for alle kretser/distrikt, spesielt etter at Tiomila skal arranges siste helg i september som kanskje var den mest aktuelle helgen for Unionsmatchen.

Vi gleder oss imidlertid til å arrangere Unionsmatchen våren 2021. Alle samarbeidende kretser/distrikt har samtykket i at rulleringen forskyves ett år.

Vi håper svenske og norske o-ungdommer får noen hyggelige orienteringsopplevelser selv om dette blir et veldig spesielt år!