Unionsmatchen 2020 utsettes

Arrangørklubbene har som alle andre fulgt sitasjonen nøye. Vi har nå hatt kontakt med helsemyndighetene i Vestre Toten kommune. Kommuneoverlegen ser det som helt urealistisk at et slikt arrangement kan gjennomføres i mai med tanke på at 300 ungdommer fra to land skal samles, bo på skole og spise sammen. Som arrangører kan vi ikke gjøre annet enn det helsemyndighetene råder oss til og vi konstaterer derfor at Unionsmatchen 2020 må utsettes. Restriksjonene fra myndighetene er langt strengere i Norge enn i Sverige.

Alle de åtte kretsene/distriktene som samarbeider om Unionsmatchen har samtykket til at rulleringen kan utsettes ett år om årets arrangement ikke kan gjennomføres.

Arragørklubbene vil nå i samarbeid med de åtte kretser/distrikt finne nye datoer for arrangmentet enten det blir høsten 2020 eller våren 2021. En avgjørelse om nye datoer avventes til man ser hvordan situasjonen utvikler seg.

Uansett ser Mjøs-o’s to arrangørklubber, Gjø-Vard og Toten-Troll, fram til å arrangere Unionsmatchen på et senere tidspunkt!

En kommentar til «Unionsmatchen 2020 utsettes»

Det er stengt for kommentarer.